Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de overwogen controles, opleidingen, inspecties en sancties in het kader van de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 677)

 
Datum ontvangst: 11/04/2023 Datum publicatie: 24/05/2023 Referentie: B.I.V. 135 (22/23), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 24/05/2023 Referentie: B.I.V. 135 (22/23), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/05/2023 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 135 (22/23) 42
24/05/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 135 (22/23) 43
24/05/2023 Repliek Farida Tahar B.I.V. 135 (22/23) 44