Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de uitspraken van minister Clerfayt met betrekking tot de tewerkstellingscijfers van vrouwen

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 232)

 
Datum ontvangst: 17/04/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2023 Van de agenda gehaald.
31/05/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag