Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verlaging van het btw-tarief op de sterilisatie van katten en goederen en diensten voor huisdieren

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 689)

 
Datum ontvangst: 24/04/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/04/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement