Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verlenging van buslijn 72

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1608)

 
Datum ontvangst: 25/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 05/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Buslijn 72 verbindt de ULB met Herrmann-Debroux in 10 minuten, tegenover 20 minuten voor hetzelfde traject met tram 8 en 25 minuten met bus 71 met metro 5. Deze lijn is nochtans belangrijk: ze laat de studenten van de universiteitswijk toe om het winkelcentrum van Oudergem en het sportcentrum “Adeps” te bereiken. Bovendien biedt alleen lijn 72 rechtstreekse toegang tot het Adeps-centrum in het Zoniënwoud  met het openbaar vervoer: een student die naar het Adeps-centrum in het Zoniënwoud wil, doet er 30 minuten over met tram 8 tegen 15 minuten met bus 72.

Deze lijn wordt echter op het hele uur bediend (behalve tussen 16 en 17 uur) en van 8.00 tot 21.00 uur rijdt er slechts één bus op deze lijn. Dergelijke dienstregelingen kunnen potentiële gebruikers van deze lijn ontmoedigen, die misschien liever andere, langere routes nemen of een ander vervoermiddel gebruiken, dat mogelijk koolstofintensiever is.

  1. Wat is de bezettingsgraad van de bussen? Hoe heeft deze zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld?

  2. Wat zijn de redenen voor de huidige frequentie?

  3.  Zijn er plannen om de dienstverlening op deze lijn uit te breiden? Zo niet, zijn er plannen om lijn 41 door te trekken naar het Adeps-centrum in het Zoniënwoud?

  4. Hoe ziet de toekomst van lijn 72 eruit, gezien een eventueel project om tram 8 door te trekken naar de  Adeps-site?

 
 
Antwoord    Lijn 72 is één van de minst gebruikte lijnen van het hele netwerk. Ze wordt veruit het meeste gebruikt tussen de haltes ULB en Delta, waar ze dezelfde haltes bedient als lijn 71. Buiten deze specifieke kern is het aantal reizigers bijzonder matig.

De dienstregeling is historisch gegroeid. Ze werd destijds zo voorzien om de studenten aan de ULB (Solbosch) na hun lessen, die stipt op het uur stopten, de kans te bieden om aansluitend een bus te nemen. In de loop der jaren is duidelijk geworden dat dit aspect niet essentieel was, gezien het uiterst beperkte aantal studenten dat reisde van de ene terminus naar de andere.

Enkele jaren geleden heeft men geprobeerd de frequentie te verdubbelen maar dat was geen succes en dus is men teruggekeerd naar de oorspronkelijke frequentie. Niettemin omvat het Busplan een maatregel waarmee men deze lijn wil verbeteren. Zo voorziet het Busplan in een omlegging van deze lijn langs het Keymplein, terwijl de Invalidenlaan opnieuw door lijn 17 zal worden bediend.

Dankzij deze maatregelen, die tegen 2024 moeten uitgevoerd zijn, zal het aanbod op de Invalidenlaan, een woonzone die vrij ver van de as van metro 5 ligt, gevoelig verbeteren.
De omlegging van bus 41 (door het heruitwerken van het traject of door toevoeging van een lus heen en terug) werd bestudeerd bij de uitwerking van het Busplan. Maar ze werd niet weerhouden omdat ze concurreert met de bediening van de Transvaalwijk, waar de nood aan verplaatsingen veel hoger ligt.

Er is nog geen beslissing over de vraag of lijn 72 het traject van lijn 8 moet ontdubbelen of dat ze mag worden ingekort in Herrmann-Debroux.