Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende inductieladen voor elektrische voertuigen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1457)

 
Datum ontvangst: 23/05/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 27/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Onlangs verscheen in de pers dat de stad Göteborg in Zweden al meer dan een jaar tests uitvoert met inductieladen voor een twintigtal taxi's. In het kader van dit proefproject worden de betrokken voertuigen vier keer sneller opgeladen, zonder dat een laadkabel moet worden aangesloten op de laadpaal. Het volstaat om naar de daarvoor bestemde plaatsen te rijden en het voertuig daar achter te laten.
  1. Kent u soortgelijke projecten in het Brussels Gewest?

  2. Is er bereidheid op gewestelijk niveau om de ontwikkeling van dit soort voorzieningen aan te moedigen?

  3. Wordt er nagedacht over het starten van een soortgelijk proefproject, eventueel in overleg met de taxisector?

 
 
Antwoord    1.
Er bestaat geen gelijkaardig project in het Brussels Gewest.

De administratie werd op de hoogte gebracht van het proefproject in Göteborg na uitwisselingen tussen Leefmilieu Brussel, de stad Göteborg en de autoconstructeur Volvo in het kader van de voorbereiding van een kandidatuur voor een Europees project. Volgens de autoconstructeur gaat het om een relatief eenvoudige technologie, maar is er wel wat uitrusting voor nodig: het voertuig moet aan de onderkant uitgerust worden met een speciale plaat waarmee het kan verbinden met het laadsysteem dat in het wegdek ingebouwd is, zodat inductieladen mogelijk wordt. Er wordt ook automatische parkeertechnologie gebruikt om ervoor te zorgen dat het voertuig precies op de juiste plaats geparkeerd wordt ten opzichte van het systeem. Vervolgens is er communicatie tussen het voertuig en de
charging pad om het laden te starten.

Leefmilieu Brussel volgt dat soort proefprojecten dan ook op de voet, met name om na te gaan of het daarmee mogelijk is om enkele van de beperkingen weg te werken die momenteel voor dat type technologie vastgesteld worden, zoals:

- Er blijven rendementsverliezen bestaan, hoewel die door de technologische vooruitgang afnemen.
- Niet alle inductielaadsystemen zijn compatibel met alle laadtechnologieën in voertuigen.
- Het voertuig moet aangepast worden om inductieladen te ondersteunen.
- Het laadvermogen is op dit moment nog beperkt bij de proefprojecten. Bij het project in Göteborg gaat het om een laadvermogen van 40 kW (75 kW in een tweede fase), wat meer is dan bij normaal laden, maar het is nog ver verwijderd van de ultrasnelle laders die momenteel uitgerold worden.
- De uitgespaarde tijd is niet altijd aanzienlijk: een laadkabel nemen (voor normaal laden) of die van de laadpaal gebruiken (voor snel of ultrasnel laden) is geen handeling die lang duurt of ingewikkeld is.

Om die redenen blijft de toekomst van inductieladen nog onzeker.
2.
In dit stadium wacht Leefmilieu Brussel de technologische ontwikkelingen en met name de resultaten van de test in Göteborg af. De laatste technologische vernieuwingen worden bijgehouden binnen de administratie en bij de netbeheerder Sibelga, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitrol van het Brusselse laadnetwerk op de weg.
3.
Tot nu toe zijn er geen dergelijke projecten voorzien. Toch hebben Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit regelmatig contact met de taxisector om samen vooruitgang te boeken bij het uitwerken van geschikte voorwaarden voor de elektrificatie van de taxisector. Die omvatten de uitrol van een netwerk van laadpunten op de weg, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot snellaadoplossingen en het belang om bestuurders bewust te maken van de positieve TCO (
total cost of ownership) van elektrische voertuigen in vergelijking met verbrandingsmotoren. Er is geen vraag naar inductieladen binnen de sector.