Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende brandweerinterventies voor gevallen van Aziatische hoornaars

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 896)

 
Datum ontvangst: 01/09/2023 Datum publicatie: 10/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 05/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor onze biodiversiteit, omdat het een invasieve soort is die andere insecten aanvalt voor voedsel.

Kunt u mij vertellen hoeveel interventies de brandweer in 2021, 2022 en de eerste 6 maanden van 2023 heeft uitgevoerd om hoornaarsnesten te vernietigen? Wat waren de kosten van deze interventies?

Heeft de brandweer speciale apparatuur? Zo ja, welke? Zijn ze opgeleid om hoornaarsnesten op te sporen en uit te roeien?

 
 
Antwoord    Zie de bijlage voor de statistieken met betrekking
tot het aantal interventies voor het vernietigen
van hoornaarnesten.
De cijfers voor 2021, 2022 en 2023 tonen een
sterke stijging van het aantal interventies om de
Aziatische hoornaar te verdelgen.
Deze interventies worden niet gefactureerd,
omdat ze zijn opgenomen in de overeenkomst
met Leefmilieu Brussel.
De kosten van een dergelijke analoge interventie
kunnen variëren van € 249,10 (2 manschappen +
1 klein voertuig gedurende een uur) voor
gemakkelijk bereikbare nesten tot € 1060,26 (4
manschappen + klein voertuig + ladder
gedurende 2 uur) voor hoger gelegen en
moeilijker bereikbare nesten.
Daarnaast zijn er nog de extra kosten voor de
aanschaf van aanvullend materiaal dat nodig is
om deze interventies uit te voeren.
In 2023, is er al voor ongeveer € 30.000 aan
nieuwe uitrusting aangeschaft.
De DBDMH beschikt over een gespecialiseerde
uitrusting, waaronder aangepaste
beschermingspakken en een
bestrijdingsuitrusting die bestaat uit een
telescopische stok die tot 30 m kan worden
uitgeschoven om tot bij de nesten te komen.
Een deel van het personeel heeft een eendaagse
opleiding gevolgd die een theoretisch deel
omvatte waarin de risico's en specifieke
kenmerken van deze interventies werden
toegelicht en een praktisch deel waarin ze
konden oefenen met het gebruik van de
uitrusting. Deze opleiding is gericht op het
bestrijden van de Aziatische hoornaars en niet op
het opsporen van nesten.