Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werkgroep Honden in het Zoniënwoud

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1654)

 
Datum ontvangst: 30/01/2024 Datum publicatie: 08/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In het antwoord op een parlementaire vraag in de commissie vermeldde u de werkgroep Honden in het Zoniënwoud, die tot doel heeft om in het Zoniënwoud een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen milieufuncties enerzijds en recreatieve, sociale en dierenwelzijnsfuncties anderzijds.

Kunt u mij meer vertellen over de samenstelling van die werkgroep en de criteria die zijn gehanteerd bij de selectie van de leden? Wie waren de uiteindelijke deelnemers aan de werkgroep? Wat zijn de doelstellingen van de werkgroep? Tot welke conclusies is hij gekomen?

 
 
Antwoord    1.
De samenstelling van de werkgroep (WG) moest evenwichtig zijn tussen de volgende stromingen: beheerders, natuurbehoud en dierenwelzijn.
1.
De WG was samengesteld uit:
- de Raad voor Dierenwelzijn (2 vertegenwoordigers);
- de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud (1 vertegenwoordiger);
- een vzw die de plaats van honden in de stad ondersteunt: vzw Godog (2 vertegenwoordigers);
- Leefmilieu Brussel: 4 departementen waren vertegenwoordigd, namelijk Bewaking van parken en tuinen, Bos, Dierenwelzijn en Strategie Biodiversiteit.
2.
Het doel van de WG was om een evenwicht te vinden tussen het bevredigen van de behoeften van honden (dierenwelzijn) en het behoud van de rijke wilde biodiversiteit die nog steeds aanwezig is in het Zoniënwoud en zijn groene ruimten (gebied met een hoge biologische waarde, Natura 2000).
3.
De WG is overeengekomen om de regels in het hele Zoniënwoud te harmoniseren, met het principe dat honden aangelijnd moeten zijn en het publiek op de paden moet blijven, met de aanwijzing van beperkte zones waar het publiek de paden mag verlaten (speelzones) en andere zones waar honden mogen worden losgelaten terwijl ze onder de controle blijven van de persoon die de hond onder zijn hoede heeft.

Aan de andere kant is er onenigheid over de oppervlakte van de losloopzones voor honden. Vanuit het standpunt van de vertegenwoordigers van het natuurbehoud is het voorstel van Leefmilieu Brussel om twee zones van meerdere hectaren aan te leggen aan de ingang van het Zoniënwoud aanvaardbaar. Die zones kunnen, indien nodig, in redelijke mate worden uitgebreid om te voldoen aan de eisen van het dierenwelzijn. Vanuit het standpunt van de vertegenwoordigers van het dierenwelzijn kan de huidige situatie met betrekking tot losloopzones voor honden niet worden veranderd.
Er was ook consensus over:
- het belang van bewustmaking/educatie van hondenbezitters over het juiste gedrag en hun verantwoordelijkheid ten opzichte van andere gebruikers van het bos en wilde dieren;
- de noodzaak om het uitlaten van honden te reguleren.