Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de federale wet inzake de belasting op kansspelen, weddenschappen en gokautomaten op de economische spelers in Brussel.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 810)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: 16/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2024 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Verscheidene casino's in ons land maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe federale wet inzake de belasting op spelen, weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen. In die wet wordt immers bepaald dat de gewestelijke belastingen op kansspelen vanaf 1 januari niet meer aftrekbaar zullen zijn van de vennootschapsbelasting.

De fysieke casino's, die miljoenen bijdragen aan de steden en gewesten waar ze gevestigd zijn, bevinden zich al in een bijzonder moeilijke economische situatie. Ook de casino's zijn niet ontsnapt aan de wisselvalligheden van de verschillende crises op het gebied van economie en gezondheid. In Brussel vraagt het casino VIAGE zich al af of het zijn licentie, die in 2026 afloopt, zal verlengen of dat het gewoon zal overwegen om uit Brussel te vertrekken.

Net als andere sectoren moeten we dergelijke economische spelers in ons gewest kunnen houden. Casino's creëren een brede waaier aan jobs voor de Brusselaars, zoals croupiers, kelners, veiligheidsagenten en ondersteunend personeel. Deze diversiteit aan jobs biedt kansen aan werknemers met verschillende kwalificatieniveaus, wat helpt om de werkloosheid te verminderen en de lokale economische stabiliteit te versterken.

Graag een antwoord op de volgende vragen:
  • Hebt u contact hierover met uw federale collega? Zo ja, wat zijn de belangrijkste punten die uit uw gesprekken naar voren komen?

  • Welke feedback geven de economische spelers die door deze nieuwe hervorming worden getroffen?

  • Wat zijn volgens u de gevolgen van deze hervorming voor het bedrijfsleven in ons gewest? Hebt u een raming gemaakt van de mogelijke gevolgen?

  • Hebt u een analyse gemaakt van het mogelijke rechtstreekse en onrechtstreekse verlies van jobs in het Brussels Gewest als gevolg van de toepassing van deze hervorming?

  • Welke gewestelijke hefbomen zou de regering kunnen inzetten om te proberen de gevolgen van deze hervorming te minimaliseren en de betrokken economische spelers in Brussel te houden?

 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Financiën en Begroting. Ik nodig u uit om de heer Gatz te ondervragen.