Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bedrijvenparken van citydev.brussels

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 818)

 
Datum ontvangst: 18/03/2024 Datum publicatie: 30/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 30/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/03/2024 Ontvankelijk p.m.
30/04/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Als onderdeel van zijn opdracht om de economische groei te ondersteunen, biedt citydev.brussels aan bedrijven industrieparken, wetenschapsparken, parken voor kmo's en zko's, bedrijfsgebouwen enz. aan.

Om zich te kunnen vestigen op een van de terreinen of in een gebouw van citydev.brussels, moet een bedrijf erkend zijn. Die erkenning wordt verleend door de raad van bestuur op basis van een gemotiveerde aanvraag, die aantoont dat het bedrijf aan bepaalde criteria voldoet en financieel gezond is.

Het vertrek van vele bedrijven uit Brussel ieder jaar is een uitdaging waar alle overheidsinstellingen aan moeten werken om tot resultaten te komen.

Bijgevolg heb ik de volgende vragen:
  • Wat zijn op dit moment de erkenningscriteria om een bedrijf te mogen vestigen op een overheidsterrein? Hoeveel bedrijven vragen elk jaar een terrein aan en hoeveel worden er aanvaard? Zijn daar ook non-profitbedrijven of vzw's bij? Heeft de ontwikkeling van de criteria tussen 2019 en 2023 een invloed gehad op het aantal toelatingen en zijn er vrije plaatsen?

  • Wat zijn de gemiddelde huurprijzen in de bedrijvenparken en voor de verhuurde gebouwen in vergelijking met het marktgemiddelde?

  • Wat is het aantal bedrijven in de parken in de gebieden met productieactiviteiten die onder het Industrieplan vallen?

  • Wat is de gemiddelde grootte, in termen van gevraagde oppervlakte en aantal VTE's, van de bedrijven die in de parken zijn gevestigd? Is er ondersteuning voor scale-ups? Hoelang blijft een bedrijf gemiddeld in een park en waarom vertrekken ze?

  • De bedoeling van clusters is om innovatie en concurrentievermogen te genereren. Wat is de balans van de verschillende thematische parken van citydev.brussels in dit opzicht?

  • Op 9 maart van dit jaar kondigde de pers aan dat citydev.brussels was benaderd om het terrein Schaarbeek-Vorming aan te kopen om er een economische pool van 60 hectare te ontwikkelen, bestemd voor logistiek, maar ook voor voeding, afvalbeheer en bouw. Dit zou een 'voorbeeldsite' zijn. Welke toelatingscriteria impliceert dit en op hoeveel bedrijven mikt het gewest met dit nieuwe park?

 
 
Antwoord    In de bijlage vindt u de nieuwe criteria voor het herbergen van ondernemingen, die van kracht zijn sinds begin 2023. In overeenstemming met Shifting Economy, de Brusselse gewestelijke strategie voor economische transitie wordt voortaan rekening gehouden met de voorbeeldigheid van een onderneming op sociaal en milieuvlak.

Daarnaast heeft citydev.brussels op mijn verzoek financiële stimulansen ingevoerd die recht kunnen geven op een huur- of canonvermindering.

Citydev.brussels ontvangt jaarlijks gemiddeld meer dan 220 aanvragen voor vestigingen op haar sites. Specifiek voor de jaren 2019 tot 2023 bedroeg het aantal opgevolgde ondernemingen: 225 in 2019, 249 in 2020, 201 in 2021, 155 in 2022 en 264 in 2023.

Het aantal ondernemingen dat wordt erkend door de raad van bestuur van citydev.brussels ligt rond de 30 per jaar.

Eerst en vooral is het belangrijk te benadrukken dat het ingewikkeld is om de prijzen van citydev.brussels te vergelijken met het “marktgemiddelde”. Bij het bepalen van de huurprijs van een pand wordt rekening gehouden met heel wat criteria: de geografische ligging van de site, de in het GBP toegestane activiteiten, de staat van het pand, de eventuele aanwezigheid van parkeerplaatsen, de verschillende lasten, enz. Het ene aanbod is niet hetzelfde als het andere.

Als we echter gelijkaardige aanbiedingen tussen citydev.brussels en de privésector vergelijken op basis van de bovenstaande elementen, zien we dat het aanbod van citydev.brussels aantrekkelijker blijft dan het privéaanbod voor een vergelijkbaar pand.

Ter indicatie: de prijzen variëren momenteel tussen 36 en 96 euro/m²/jaar, afhankelijk van het bedrijvencentrum en het type pand (een klein privatief kantoor zal een hogere prijs per vierkante meter hebben dan een grote productieruimte). Een ruimte van 30m² bij Pepibru wordt verhuurd tegen een forfaitaire prijs van +/- 500 euro excl. btw, terwijl een privatief kantoor (+/-10m²) bij SilverSquare minimaal 600 euro kost. De prijzen van de andere openbare bedrijvencentra zijn vergelijkbaar.

Eind 2023 waren er niet minder dan 105 ondernemingen actief in de productie gehuisvest in de kmo- en zko-parken van citydev.brussels. Er moet worden opgemerkt dat de commercialisering van het park “Citycampus” pas in november 2023 van start is gegaan en dat nog niet alle ateliers verhuurd zijn.

De meeste ondernemingen die in deze die kmo-parken gehuisvest zijn, zijn productieondernemingen die actief zijn in uiteenlopende sectoren zoals voeding, bouw, transport & logistiek, enz.

De gemiddelde oppervlakte die zko's vragen is ongeveer 200 tot 500m², voornamelijk voor atelierruimte.

Er zijn gemiddeld 8 VTE's per onderneming gevestigd in de zko- en kmo-parken van citydev.brussels.

De gemiddelde duur van de aanwezigheid van een onderneming in de zko- en kmo-parken van citydev.brussels is negen jaar, wat de klassieke duur is van een professioneel huurcontract. Er zijn verschillende redenen waarom ondernemingen de zko- en kmo-parken van citydev.brussels verlaten: verandering van technische of ruimtebehoeften, verandering van activiteit, enz.

Alle ondernemingen die voldoen aan de vestigingcriteria van citydev.brussels en die aan hun transitie zijn begonnen, ongeacht hun omvang of maturiteitsstadium, worden door citydev.brussels ondersteund in hun zoektocht naar vestiging of herlokalisering in het Brussels Gewest. Er wordt wel bijzondere aandacht besteed aan scale-ups.

Citydev.brussels heeft een ambitieuze en brede commerciële strategie die voorbeeldigheid en innovatie aanmoedigt.

Wat de sectoren betreft, blijft citydev.brussels zo algemeen mogelijk en speelt ze in op de behoeften van de markt. Aangezien de voedingssector echter zeer dynamisch is en aanwezig is in het stedelijk gebied, werd een thematisch kmo-park ontwikkeld dat specifiek gewijd is aan landbouw en voeding (“Citycampus” in Anderlecht).

In overeenstemming met de beslissing van de regering van 12 mei 2022 is citydev.brussels sinds enkele maanden in gesprek met FPIM Real Estate om een 40 hectare grote site bij Schaarbeek-Vorming te ontwikkelen.

Volgens dezelfde beslissing moet bij de economische ontwikkeling van de hele strategische zone rekening worden gehouden met de strategische behoeften van het Gewest en de doelstellingen van koolstofneutraliteit tegen 2050.

Met dit in het achterhoofd hebben de 2 organisaties gewerkt aan een programma dat vooral gericht is op productie- en logistieke activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de nieuwe spoorverbinding met de voorhaven en de ontsluiting van de Zenne als onderdeel van het groene en blauwe netwerk.

Wat het vastgoedproject zelf betreft, heeft citydev.brussels de ambitie aangekondigd om voorbeeldig te zijn, zodat Schaarbeek-Vorming een uitstalraam wordt voor een nieuw type bedrijvenpark.