Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het opzoekingscentrum voor de wegenbouw. - Bijdrage en vertegenwoordiging van het Gewest.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Dominique Harmel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met Openbare Werken, Verkeer en Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten (Vragen nr 493)

 
Datum ontvangst: 26/05/1994 Datum publicatie: 19/10/1994 Referentie: B.Q.R. 45 (94/95), Blz. 4325
Zittingsperiode: 89/95 Zitting: 94/95 Datum antwoord: 19/10/1994 Referentie: B.Q.R. 45 (94/95), Blz. 4325
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/1994 Antwoord Dominique Harmel B.Q.R. 45 (94/95) 4325
 
Vraag