Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de parkeerplaatsen. - Rondschrijven van 17 juni 1970.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 24/11/1989 Datum publicatie: 06/02/1990 Referentie: B.Q.R. 2 (89/90), Blz. 55
Zittingsperiode: 89/95 Zitting: 89/90 Datum antwoord: 06/02/1990 Referentie: B.Q.R. 2 (89/90), Blz. 55
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/02/1990 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 2 (89/90) 55
 
Vraag