Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de reikwijdte van het moratorium op hotels en het mogelijke moratorium op kantoren in het kader van de door het Gewest bestelde kantoorstudie.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling (Vragen nr 86)

 
Datum ontvangst: 14/05/1991 Datum publicatie: 14/05/1991 Referentie: V.V. 22 (90/91), Blz. 713
Zittingsperiode: 89/95 Zitting: 90/91 Datum antwoord: 14/05/1991 Referentie: V.V. 22 (90/91), Blz. 713
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/05/1991 Antwoord Charles Picqué V.V. 22 (90/91) 713