Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag over de MER-studie SST.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling (Vragen nr 100)

 
Datum ontvangst: 24/01/1990 Datum publicatie: 24/01/1990 Referentie: B.I.V. 24/01/1990 (89/90), Blz. 149
Zittingsperiode: 89/95 Zitting: 89/90 Datum antwoord: 24/01/1990 Referentie: B.I.V. 24/01/1990 (89/90), Blz. 149
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/1990 Tussenkomst André Drouart B.I.V. 24/01/1990 149
24/01/1990 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 24/01/1990 149