Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitvoering van het waterzuiveringsplan (onbeantwoorde vraag van 1 februari 1995).

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid (Vragen nr 36)

 
Datum ontvangst: 05/10/1995 Datum publicatie: 27/11/1995 Referentie: B.Q.R. 3 (95/96), Blz. 183
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 27/11/1995 Referentie: B.Q.R. 3 (95/96), Blz. 183
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/1995 Antwoord Didier Gosuin B.Q.R. 3 (95/96) 183
 
Vraag