Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de besluiten van de IRIS-studie betreffende de bouwnormen voor parkeerruimten.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Hervé Hasquin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 23/10/1995 Datum publicatie: 20/02/1996 Referentie: B.Q.R. 6 (95/96), Blz. 457
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 20/02/1996 Referentie: B.Q.R. 6 (95/96), Blz. 457
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/02/1996 Antwoord Hervé Hasquin B.Q.R. 6 (95/96) 457
 
Vraag