Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de behandeling van asbest in gebouwen.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid (Vragen nr 92)

 
Datum ontvangst: 01/03/1996 Datum publicatie: 20/04/1996 Referentie: B.Q.R. 8 (95/96), Blz. 703
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 20/04/1996 Referentie: B.Q.R. 8 (95/96), Blz. 703
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/1996 Antwoord Didier Gosuin B.Q.R. 8 (95/96) 703
 
Vraag