Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de milieu-effectenstudie en milieuvergunning voor het Internationaal Rogiercentrum.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid (Vragen nr 116)

 
Datum ontvangst: 24/04/1996 Datum publicatie: 20/06/1996 Referentie: B.Q.R. 10 (95/96), Blz. 933
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 20/06/1996 Referentie: B.Q.R. 10 (95/96), Blz. 933
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/06/1996 Antwoord Didier Gosuin B.Q.R. 10 (95/96) 933
 
Vraag