Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het asbest in het zwembad Longchamp.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 03/11/1997 Datum publicatie: 20/12/1997 Referentie: B.Q.R. 26 (97/98), Blz. 3212
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98 Datum antwoord: 20/12/1997 Referentie: B.Q.R. 26 (97/98), Blz. 3212
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/1997 Antwoord Didier Gosuin B.Q.R. 26 (97/98) 3212
 
Vraag