Logo Parlement Buxellois

Question écrite concernant les impacts du plan d'action fédéral Handicap 2021-2024 sur les politiques et la dynamique Handistreaming qui relèvent de vos compétences

de
Emin Özkara
à
Pascal Smet, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'urbanisme et du patrimoine, des relations européennes et internationales, du commerce extérieur et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente (question n°521)

 
Date de réception: 10/09/2021 Date de publication: 26/10/2021
Législature: 19/24 Session: 20/21 Date de réponse: 22/10/2021
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
20/09/2021 Recevable p.m.
 
Question    Monsieur le Secrétaire d'Etat, en votre qualité de Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente (compétences déléguées par le Ministre Sven Gatz), je souhaite donc savoir :

En ce qui concerne vos politiques :

  1. Quels sont les premiers impacts de ce plan d'action fédéral Handicap sur les politiques et réflexions qui relèvent du domaine/champ de vos compétences ?

En ce qui concerne votre cabinet :

  1. Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer et permettre l'articulation et la cohérence entre les mesures du plan d'action fédéral Handicap et les mesures liées à la dynamique Handistreaming qui relèvent du domaine de vos compétences ?

En ce qui concerne votre administration :

  1. Toutes les administrations et institutions publiques qui relèvent de vos compétences ou de votre tutelle disposent-elles d'un référent Handistreaming désigné ?

  2. Quid de la coordination entre référents 'politique handicap' (au niveau fédéral) et référents 'Handistreaming' (au niveau de votre administration) ? Des échanges ont-ils déjà eu lieu ?

 
 
Réponse    De BHR is met de opmaak van het gewestelijke plan Handistreaming begonnen.

Equal.brussels heeft een externe dienstverlener aangeduid om de regering en de Brusselse besturen te begeleiden bij de definitie van de doelstellingen en acties van het Brusselse plan Handistreaming. Dit plan is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan artikel 3, § 2, luidt: "
De Regering stelt aan het begin van de legislatuur [...] de strategische doelstellingen inzake handistreaming met betrekking tot alle beleidslijnen voor die ze wenst te verwezenlijken tijdens die legislatuur, alsook de middelen die ze daartoe wenst in te zetten" (hetzij een plan Handistreaming).

Door een beroep te doen op externe experten wil de BHR een plan uitwerken dat coherent is met het federale niveau, dat de handicapdimensie in het gewestelijke beleid beter in aanmerking neemt.
Deze dienstverlener dient elk bestuur te adviseren doelstellingen te bepalen die op één lijn zitten met de behoeften van de sector en van de personen met een handicap, die rechtsreeks bij het plan Handistreaming betrokken zijn.


Urban.brussels heeft een diversiteitsmanager aangeduid en een commissie die momenteel 8 leden telt. Het Handistreamingsbeleid maakt integrerend deel uit van het beleid ter promotie van de diversiteit.
Er worden geregeld uitwisselingen georganiseerd tussen de verschillende gewestelijke instellingen. De afstemming met het federaal niveau wordt opgenomen door talent.brussels, de contactinstantie.


De
DBDMH heeft al vele jaren een referentiepersoon Handistreaming.
Enkele jaren geleden zijn de Brusselse gewestelijke referentiepersonen Handistreaming bijeengekomen, maar er werd vooralsnog geen samenwerking opgezet tussen het federale niveau en het gewest inzake Handistreaming.

hub.brussels heeft een referent handistreaming aangeduid. Uitwisseling tussen hub.brussels en het federale niveau heeft nog niet plaatsgevonden.

Brussels International heeft geen formele referent handistreaming. Er werd wel een medewerkster aangeduid om alle vragen op te volgen, tot er een referent kan worden aangewezen.