Logo Parlement Buxellois

Question écrite concernant le pôle des cultures urbaines (suivi)

de
Matteo Segers
à
Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional (question n°1227)

 
Date de réception: 01/02/2024 Date de publication: 11/03/2024
Législature: 19/24 Session: 23/24 Date de réponse: 11/03/2024
 
Date Intitulé de l'acte de Référence page
08/02/2024 Recevable Bureau élargi du Parlement
 
Question    En mars 2023, vous étiez interrogé sur l’avancée du projet de pôle des cultures urbaines, qui figure dans la déclaration de politique régionale. Vous aviez indiqué attendre la réalisation d’un cadastre des cultures urbaines. Le résultat de cette étude était prévu pour la fin de l’année 2023.

L’étude a-t-elle été réalisée ? Si oui, quels sont les besoins et carences en matière de programmation culturelle et d’équipements mis en évidence ? Quels objectifs ont-ils été fixés ? Avez-vous commencé à établir des partenariats avec d’autres entités, fédérées ou communales ?

 
 
Réponse    1.
Er lopen gesprekken met het kabinet van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen om de informatie- en bewustmakingscampagne die momenteel in de HORECA-sector wordt gevoerd, ook in de sector van het bezoldigd vervoer te gebruiken.

2.
In het huidige kwalificatietraject komt deze kwestie niet specifiek aan bod.

3.
Het Gewest wil een server ontwikkelen die de gegevens van afgelegde ritten kan verzamelen, in het bijzonder het vertrek- en aankomstpunt van de rit, de nummerplaat van het voertuig en de naam van de chauffeur. Het verzamelen van deze gegevens zal zorgen voor meer veiligheid bij een incident in een voertuig.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd in het kader van een administratief en/of strafrechtelijk onderzoek.
Het is essentieel om erop te wijzen dat het de klanten zelf zijn die klacht moeten indienen. De behandeling van de klachten valt vervolgens onder de bevoegdheid van het parket.

Om het fenomeen van de illegale taxi’s tegen te gaan, zal er een lijst van erkende taxi's worden gepubliceerd op de website van mijn administratie en zullen deze taxi's worden voorzien van een identificatievignet op de voorkant van het voertuig. Dit vignet zal een QR-code bevatten die de klant kan scannen om de geldigheid/authenticiteit van het document te controleren.

4.
De reserveringsbemiddelaars zijn ook betrokken partij bij seksuele intimidatie in het bezoldigd vervoer. Ze kunnen worden ingezet in het kader van bewustmakingscampagnes.