Logo Parlement Buxellois

Vragen en interpellaties van Barbara de Radigués

AssembléeAssemblee DossierDossier LégislatureZittingsperiode RéceptionOntvangstIntituléOpschrift AuteurIndiener DestinataireBestemmeling
PRBBHP fiche 19/24 12/09/2019 Question orale concernant les aides aux entreprises.Mondelinge vraag betreffende de steun voor bedrijven. Barbara de Radigués secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de la transition économique et de la recherche scientifiquestaatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek
Opzoeking wijzigen Andere opzoeking Interpellaties en vragen