Logo Parlement Buxellois

Vragen en interpellaties van Pierre-Yves Lux

AssembléeAssemblee DossierDossier LégislatureZittingsperiode RéceptionOntvangstIntituléOpschrift AuteurIndiener DestinataireBestemmeling
PRBBHP fiche 19/24 10/10/2019 Question orale concernant la place du logement dans les grands projets privés de la Région et le cas du Centre de Communication Nord (CCN).Mondelinge vraag betreffende de plaats van de woongelegenheid in de grote privéprojecten in het Gewest en het geval van het Communicatiecentrum Noord (CCN). Pierre-Yves Lux secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale en charge du logement et de l'égalité des Chancesstaatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen
Opzoeking wijzigen Andere opzoeking Interpellaties en vragen