Logo Parlement Buxellois
Terug

Bidden in het Brussels Parlement: voorzitter Rachid Madrane wijst op de neutraliteit van overheidsinstellingen

16/02/2024

PERSBERICHT – 16 februari 2024

Een video van een biddende imam op de tribune van het Brussels Parlement werd vrijdag op de sociale media gedeeld.

De video werd opgenomen op zaterdag 13 januari 2024 tijdens een rondleiding die niet door het Brussels Parlement was georganiseerd.

De imam maakte deel uit van de genodigden van de vereniging Friends of Brussels, die het Brussels Parlement bezocht op uitnodiging van parlementslid Koyuncu.

Er waren mensen van verschillende levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen aanwezig.

Dergelijke bezoeken worden regelmatig georganiseerd, hetzij op vraag van een vereniging, hetzij - in dit geval - op vraag van een parlementslid. Alle parlementsleden hebben inderdaad het recht om bezoeken te organiseren, zonder dat het Bureau van het parlement (het beheersorgaan van het parlement) de aanvraag hoeft te behandelen. 

De parlementsvoorzitter, die deze ochtend hiervan op de hoogte werd gebracht, onderstreept dat het parlement jaarlijks bijna 10.000 bezoekers ontvangt en dat het belangrijk is dat iedereen deze instelling kan bezoeken om te zien hoe onze democratie werkt.

Namens het Bureau wil hij er echter ook op wijzen dat het parlement zich neutraal moet opstellen.

De voorzitter zal de heer Koyuncu en ook de verschillende fractieleiders via een schrijven hieraan herinneren. De kwestie zal worden besproken tijdens de volgende vergadering van het Bureau van het parlement. Hij zal ook voorstellen om in het reglement uitdrukkelijk te laten opnemen dat de neutraliteit absoluut moet worden nageleefd.

Tot slot herinnert de voorzitter eraan dat er vanaf 9 februari tot 9 juni, dit is de sperperiode voorafgaand aan de verkiezingen, geen rondleidingen meer worden georganiseerd door parlementsleden, ministers of staatssecretarissen.

 

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere (Voorzitterschap van Het Brussels Parlement) – vdespiegelaere@parlement.brussels – 0476 76 37 30
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe relaties van Het Brussels Parlement) – svangijseghem@parlement.brussels – 0496 06 58 22