Logo Parlement Buxellois
Terug

Het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Parlement verscherpt de regels voor de organisatie van bezoeken en evenementen

20/02/2024

PERSBERICHT – 20 februari 2024

Het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Parlement, waarin vertegenwoordigers van alle partijen zitting hebben, heeft op zijn vergadering van maandag 19 februari 2024 opnieuw gesproken over het opzeggen van een gebed tijdens een bezoek dat op 13 januari werd georganiseerd op verzoek van het parlementslid Hasan Koyuncu. 

Het Bureau heeft herhaald dat het dit voorval krachtig veroordeelt.

Het nam kennis van de brief met verontschuldigingen van imam Muhammad Ansar Butt, die een soera had gereciteerd.

Op vrijdag 23 februari zal in de plenaire vergadering een actualiteitsdebat worden gehouden, in aanwezigheid van staatssecretaris Nawal Ben Hamou.  

Het Bureau van het parlement gelast de voorzitter alle parlementsleden te herinneren aan de regels die gelden voor bezoeken en evenementen die in het parlement worden georganiseerd. Hij zal hen er ook aan herinneren dat alle georganiseerde evenementen door het Bureau moeten worden goedgekeurd.

Op initiatief van de voorzitter zal het Bureau ook het reglement voor de bezoeken wijzigen om er de volgende maatregelen in op te nemen: 

  • Voor bezoeken georganiseerd op verzoek van een volksvertegenwoordiger en bezoeken georganiseerd op verzoek van een vereniging is voortaan voorafgaande toestemming van het Bureau vereist. Binnen het Bureau wordt een commissie belast met de bezoeken opgericht. Die bestaat uit de voorzitter, de griffier, de adjunct-griffier, een lid van de meerderheid en een lid van de oppositie;
  • Het spreekgestoelte dat is voorbehouden voor de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van het parlement, net als het spreekgestoelte voor de spreker, zullen niet langer toegankelijk zijn, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor wordt gegeven (bijvoorbeeld bij activiteiten van het Jeugdparlement);
  • Er mogen geen bezoeken meer plaatsvinden zonder dat er een personeelslid van het parlement aanwezig is;- Een volledige lijst van bezoekers moet vooraf naar de diensten van het parlement worden gestuurd en tijdens het bezoek worden gecontroleerd;
  • Volksvertegenwoordigers en verenigingen die zich niet aan de regels houden, krijgen een sanctie en mogen gedurende een door het Bureau vast te stellen periode (twee tot vijf jaar) geen bezoeken meer organiseren. 

De voorzitter zal ook aan de heer Koyuncu zijn versie van de feiten vragen en zal hem aan de geldende regels herinneren.

 

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere (Voorzitterschap van Het Brussels Parlement) – vdespiegelaere@parlement.brussels – 0476 76 37 30
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe relaties van Het Brussels Parlement) – svangijseghem@parlement.brussels – 0496 06 58 22