Logo Parlement Buxellois
Terug

Internationale Vrouwendag

08/03/2021

De Internationale Vrouwendag van 8 maart is de gelegenheid bij uitstek om te informeren en te sensibiliseren over de ongelijkheden en discriminatie waarmee vrouwen vandaag nog steeds te maken hebben, ook in België. Financiële ongelijkheid, ondervertegenwoordiging in besluitvormingsorganen, geweld, pesterijen, invisibilisering enzovoort: er is geen tekort aan bezorgdheden en werkpunten.

Bovendien heeft de pandemie de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op bijna alle vlakken verergerd.

Parlementen tekenen de krijtlijnen uit voor de samenleving van morgen. Met de steun van het maatschappelijke middenveld en alle organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten voor iedereen, moeten de moeilijkheden en onrechtvaardigheden waarmee vrouwen nog steeds te kampen hebben, in de parlementen aan de kaak kunnen worden gesteld en rechtgezet.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft daarom een paarse vlag gehesen om nogmaals te bevestigen dat het de gelijkheid tussen vrouwen en mannen wil bevorderen. Paars, de mix van roze en blauw, is sinds de tijd van de suffragettes de kleur van de strijd voor gendergelijkheid.

Bij het begin van de regeerperiode is de commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten een volwaardige commissie geworden, waardoor ze wetgevende bevoegdheid en controlebevoegdheid heeft ten aanzien van ministers en staatssecretarissen. Vrouwenrechten zijn namelijk geen bijkomstigheid.

De gelijkheid van vrouwen en mannen moet echter niet alleen in die commissie worden beslecht: elke politieke beslissing moet zodanig worden uitgedacht dat zij alle burgers op een evenwaardige manier ten goede komt.

Het Brussels parlement zal hier nauwlettend op blijven toezien, om van Brussel een steeds inclusiever gewest te maken.

Rachid Madrane
Voorzitter van het Brussels Parlement