Logo Parlement Buxellois

De regering

De Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zij bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van de wetten die worden uitgevaardigd door het Brussels Parlement.

 

brusselse regering

De regering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en drie staatssecretarissen. De Regering wordt om de vijf jaar verkozen door het Brussels Parlement (of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad).

De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beheren de materies zoals bepaald door de gewestelijke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, leefmilieu, energie, plaatselijke besturen, wetenschappelijk onderzoek en externe betrekkingen.

In deze rubriek vindt u ook de voornaamste akkoorden en besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Samenstelling van de Gewestregering

Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met:

 • Territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing;
 • Toerisme;
 • de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel

 

Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met:

 • Mobiliteit;
 • Openbare werken;
 • Verkeersveiligheid.

 

Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met:

 • klimaattransitie;
 • Leefmilieu
 • Energie
 • Participatieve democratie

 

Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met:

 • Financiën;
 • Begroting;
 • Openbaar ambt;
 • de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel

 

Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met:

 • Werk en Beroepsopleiding;
 • Digitalisering;
 • Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met:

 • Huisvesting (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort);
 • Gelijke kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort).

 

 

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met:

 • Economische transitie (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Alain Maron);
 • Wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Alain Maron).

 

Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met:

 • Stedenbouw en Erfgoed (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz);
 • Europese en Internationale Betrekkingen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz);
 • Buitenlandse Handel (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz);
 • Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz).