Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-65/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-65/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: 02/04/2021 Datum publicatie: 09/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
15/03/2021 Indiening Verenigd College B-65/1-20/21 
25/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Farida Tahar  
25/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
25/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
25/03/2021 Stemmingen in commissie  
25/03/2021 Aangenomen in commissie  
25/03/2021 Schriftelijk verslag Farida Tahar B-65/2-20/21 
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  1
02/04/2021 Tussenkomst Farida Tahar V.V. 18 (20/21)  1
02/04/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 18 (20/21)  1
02/04/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 18 (20/21)  2
02/04/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (20/21)  2
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  8
02/04/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  8
09/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur