Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-17/1-19/20

B-17/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke en gewestelijke openbare besturen, de ziekenhuizen en de OCMW's.
 
Indiener: Handichi Youssef
De Smedt Françoise
Dagrin Francis
Vancauwenberge Luc
De Bock Caroline
Koplowicz Stéphanie
Groppi Elisa
Obolensky Petya
Kerckhofs Jean-Pierre
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/11/2019 Indiening Youssef Handichi, Françoise De Smedt, Francis Dagrin, Luc Vancauwenberge, Caroline De Bock, Stéphanie Koplowicz, Elisa Groppi, Petya Obolensky, Jean-Pierre Kerckhofs B-17/1-19/20 
15/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
15/11/2019 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen  
13/01/2022 Door zijn auteur ingetrokken