Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-79/1-20/21

B-79/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de verplichte inburgering in Brussel.
 
Indiener: Verstraeten Gilles
Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 11/03/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/05/2021 Indiening Gilles Verstraeten, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre B-79/1-20/21 
09/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 28 (20/21)  2
09/07/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 28 (20/21)  2
10/02/2022 Aanwijzing van de rapporteur Gladys Kazadi  
10/02/2022 Algemene bespreking in commissie  
10/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
10/02/2022 Stemmingen in commissie  
10/02/2022 Verworpen in Commissie  
10/02/2022 Schriftelijk verslag Gladys Kazadi B-79/2-21/22 
11/03/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  22
11/03/2022 Tussenkomst Gladys Kazadi V.V. 18 (21/22)  22
11/03/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 18 (21/22)  22
11/03/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 18 (21/22)  24
11/03/2022 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 18 (21/22)  24
11/03/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 18 (21/22)  25
11/03/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  28
11/03/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  29