Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-103/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-103/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie tot verlenging van het temporele toepassingsgebied van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: 14/01/2022 Datum publicatie: 14/01/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/12/2021 Indiening Verenigd College B-103/1-21/22 
23/12/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 11 (21/22)  3
11/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Khadija Zamouri  
11/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
11/01/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
11/01/2022 Stemmingen in commissie  
11/01/2022 Aangenomen in commissie  
11/01/2022 Schriftelijk verslag Khadija Zamouri B-103/2-21/22 
13/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (21/22)  1
13/01/2022 Tussenkomst David Leisterh V.V. 13 (21/22)  1
13/01/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 13 (21/22)  3
13/01/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 13 (21/22)  5
13/01/2022 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 13 (21/22)  5
13/01/2022 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 13 (21/22)  6
13/01/2022 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 13 (21/22)  9
13/01/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 13 (21/22)  12
13/01/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 13 (21/22)  13
13/01/2022 Tussenkomst Els Rochette V.V. 13 (21/22)  14
13/01/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 13 (21/22)  15
13/01/2022 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 13 (21/22)  17
13/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 13 (21/22)  17
13/01/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 13 (21/22)  18
13/01/2022 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 13 (21/22)  19
13/01/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 13 (21/22)  22
13/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (21/22)  23
13/01/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (21/22)  23
14/01/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur