Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-113/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-113/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, De Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaams Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: 20/07/2022 Datum publicatie: 28/09/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/05/2022 Indiening Verenigd College B-113/1-21/22 
05/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Leila Agic  
05/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/07/2022 Stemmingen in commissie  
05/07/2022 Aangenomen in commissie  
05/07/2022 Schriftelijk verslag Leila Agic B-113/2-21/22 
15/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (21/22)  1
15/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 28 (21/22)  1
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  1
15/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  1
28/09/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur