Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-116/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-116/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromso op 18 juni 2009.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: 20/07/2022 Datum publicatie: 05/09/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/05/2022 Indiening Verenigd College B-116/1-21/22 
05/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Els Rochette  
05/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/07/2022 Stemmingen in commissie  
05/07/2022 Aangenomen in commissie  
05/07/2022 Schriftelijk verslag Els Rochette B-116/2-21/22 
15/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (21/22)  3
15/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 28 (21/22)  4
15/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 28 (21/22)  4
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  3
15/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  3
05/09/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur