Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-295/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-295/1-15/16 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen.
 
Indiener: Roex Elke
Gjanaj Amet
Coppens René
De Bock Emmanuel
Grouwels Brigitte
El Khannouss Ahmed
Rubriek(en): Lokale besturen
Personeel en administratie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 18/03/2016 Datum van bekrachtiging: 14/04/2016 Datum publicatie: 25/04/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/01/2016 Indiening Elke Roex, Amet Gjanaj, René Coppens, Emmanuel De Bock, Brigitte Grouwels, Ahmed El Khannouss A-295/1-15/16 
19/02/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (15/16)  10
19/02/2016 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 24 (15/16)  10
23/02/2016 Bespreking uitgesteld  
01/03/2016 Aanwijzing van de rapporteur Fouad Ahidar  
01/03/2016 Algemene bespreking in commissie  
01/03/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/03/2016 Stemmingen in commissie  
01/03/2016 Aangenomen in commissie  
01/03/2016 Schriftelijk verslag Fouad Ahidar A-295/2-15/16 
18/03/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (15/16)  14
18/03/2016 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 28 (15/16)  14
18/03/2016 Tussenkomst Elke Roex V.V. 28 (15/16)  15
18/03/2016 Tussenkomst René Coppens V.V. 28 (15/16)  15
18/03/2016 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 28 (15/16)  15
18/03/2016 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 28 (15/16)  16
18/03/2016 Tussenkomst Paul Delva V.V. 28 (15/16)  16
18/03/2016 Tussenkomst Amet Gjanaj V.V. 28 (15/16)  17
18/03/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 28 (15/16)  17
18/03/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 29 (15/16)  38
18/03/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 29 (15/16)  38
25/05/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur