Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-377/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-377/1-15/16 Voorstel van ordonnantie teneinde gedwongen mede-eigendommen vrij te stellen van de verplichting om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren indien de risicoactiviteit een verwarmingsinstallatie met mazout betreft.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Draps Willem
Van Goidsenhoven Gaëtan
de Clippele Olivie
Rubriek(en): Bodemvervuiling
Huisvesting
Normen en veiligheid
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 02/06/2017 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/06/2016 Indiening Vincent De Wolf, Willem Draps, Gaëtan Van Goidsenhoven, Olivier de Clippele A-377/1-15/16 
25/11/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (16/17)  15
25/11/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 9 (16/17)  15
16/05/2017 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
16/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/05/2017 Zonder doel geworden in commissie  
23/05/2017 Schriftelijk verslag Eric Bott A-377/2-16/17 
02/06/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  77
02/06/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 30 (16/17)  77
02/06/2017 Tussenkomst Ahmed El Ktibi V.V. 30 (16/17)  79
02/06/2017 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 30 (16/17)  79
02/06/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 30 (16/17)  80
02/06/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  68
02/06/2017 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  69