Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-132/1-14/15

A-132/1-14/15 Voorstel van resolutie teneinde de inspanningen van de gemeenten voor geboortecontrole en beheer van de zorg voor verwilderde katten in het Brussels Gewest aan te moedigen en te coördineren.
 
Indiener: Bertieaux Françoise
De Wolf Vincent
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en): Invasieve soorten
Openbare netheid
Gemeenten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 27/05/2016 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/03/2015 Indiening Françoise Bertieaux, Vincent De Wolf, Gaëtan Van Goidsenhoven A-132/1-14/15 
21/09/2015 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (15/16)  32
21/09/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 1 (15/16)  32
27/10/2015 Bespreking uitgesteld  
01/03/2016 Bespreking uitgesteld  
22/03/2016 Bespreking uitgesteld  
10/05/2016 Aanwijzing van de rapporteur Barbara d'Ursel-de Lobkowicz  
10/05/2016 Algemene bespreking in commissie  
10/05/2016 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
10/05/2016 Stemmingen in commissie  
10/05/2016 Verworpen in Commissie  
10/05/2016 Schriftelijk verslag Barbara d'Ursel-de Lobkowicz A-132/2-15/16 
27/05/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (15/16)  25
27/05/2016 Tussenkomst Barbara d'Ursel-de Lobkowicz V.V. 35 (15/16)  26
27/05/2016 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 35 (15/16)  28
27/05/2016 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 35 (15/16)  29
27/05/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (15/16)  71
27/05/2016 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 35 (15/16)  72