Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-209/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-209/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 05 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 17/07/2020 Datum van bekrachtiging: 17/07/2020 Datum publicatie: 31/07/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/07/2020 Indiening Regering A-209/1-19/20 
13/07/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
13/07/2020 Algemene bespreking in commissie  
13/07/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/07/2020 Stemmingen in commissie  
13/07/2020 Aangenomen in commissie  
13/07/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-209/2-19/20 
17/07/2020 Amendement(en) na verslag Françoise De Smedt, Jan Busselen A-209/3-19/20 
17/07/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (19/20)  7
17/07/2020 Tussenkomst Rudi Vervoort V.V. 29 (19/20)  7
17/07/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 29 (19/20)  17
17/07/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 29 (19/20)  23
17/07/2020 Tussenkomst David Leisterh V.V. 29 (19/20)  22
17/07/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 29 (19/20)  25
17/07/2020 Tussenkomst Isabelle Emmery V.V. 29 (19/20)  26
17/07/2020 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 29 (19/20)  31
17/07/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen V.V. 29 (19/20)  34
17/07/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 29 (19/20)  35
17/07/2020 Tussenkomst John Pitseys V.V. 29 (19/20)  40
17/07/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 29 (19/20)  45
17/07/2020 Tussenkomst V.V. 29 (19/20)  46
17/07/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 29 (19/20)  48
17/07/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 29 (19/20)  52
17/07/2020 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 29 (19/20)  56
17/07/2020 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 29 (19/20)  59
17/07/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 29 (19/20)  61
17/07/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 29 (19/20)  63
17/07/2020 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 29 (19/20)  64
17/07/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 29 (19/20)  69
17/07/2020 Tussenkomst Clémentine Barzin V.V. 29 (19/20)  72
17/07/2020 Tussenkomst Michaël Vossaert V.V. 29 (19/20)  73
17/07/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (19/20)  87
17/07/2020 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (19/20)  32
17/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (19/20)  32
17/07/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (19/20)  33
31/07/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur