Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-219/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-219/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/11/2020 Datum van bekrachtiging: 17/12/2020 Datum publicatie: 24/12/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/09/2020 Indiening Regering A-219/1-19/20 
21/09/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 1 (20/21)  8
28/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski, Ingrid Parmentier  
28/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
28/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/10/2020 Stemmingen in commissie  
28/10/2020 Aangenomen in commissie  
28/10/2020 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski, Ingrid Parmentier A-219/2-20/21 
20/11/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  59
20/11/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  59
20/11/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  70
20/11/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  70
24/12/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur