Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-255/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-255/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Gabon en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de luchtvervoerdiensten, gedaan te Brussel op 28 mei 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: 15/04/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/10/2020 Indiening Regering A-255/1-20/21 
20/11/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 10 (20/21)  2
01/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
01/03/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
01/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/03/2021 Stemmingen in commissie  
01/03/2021 Aangenomen in commissie  
15/03/2021 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-255/2-20/21 
19/03/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  9
19/03/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (20/21)  10
19/03/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  15
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  10
19/03/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  11
23/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur