Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-335/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-335/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van 22 juni 2017 van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsels (CDNI).
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 11/06/2021 Datum van bekrachtiging: 17/06/2021 Datum publicatie: 25/06/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/04/2021 Indiening Regering A-335/1-20/21 
19/03/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 25 (20/21)  1
31/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
31/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
31/05/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
31/05/2021 Stemmingen in commissie  
31/05/2021 Aangenomen in commissie  
31/05/2021 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-335/2-20/21 
11/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 34 (20/21)  50
11/06/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 34 (20/21)  50
11/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  41
11/06/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  41
25/06/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur