Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-379/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-379/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 09/07/2021 Datum van bekrachtiging: 15/07/2021 Datum publicatie: 20/07/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/05/2021 Indiening Regering A-379/1-20/21 
28/05/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 32 (20/21)  2
30/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Ingrid Parmentier  
30/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
30/06/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
30/06/2021 Stemmingen in commissie  
30/06/2021 Aangenomen in commissie  
30/06/2021 Schriftelijk verslag Ingrid Parmentier A-379/2-20/21 
09/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  46
09/07/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 38 (20/21)  46
09/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  46
09/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  32
09/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  32
20/07/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur