Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-423/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-423/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van energie uit hernieuwbare bronnen voor de naleving van richtlijnen 2009/28/EG en (EU) 2018/2001, ondertekend te Vilnius/Brussel op 15 juli 2021.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: 02/12/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/10/2021 Indiening Regering A-423/1-21/22 
08/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 3 (21/22)  3
20/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
20/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
20/10/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2021 Stemmingen in commissie  
20/10/2021 Aangenomen in commissie  
20/10/2021 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-423/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  23
10/11/2021 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 9 (21/22)  23
10/11/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 9 (21/22)  25
10/11/2021 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 9 (21/22)  26
10/11/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 9 (21/22)  27
10/11/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  28
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  27
10/11/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  28
13/12/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur
09/05/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur