Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-430/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-430/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om sociale maatregelen op te nemen
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 24/12/2021 Datum van bekrachtiging: 24/12/2021 Datum publicatie: 17/01/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/10/2021 Indiening Regering A-430/1-21/22 
21/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 5 (21/22)  1
01/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Ingrid Parmentier, Viviane Teitelbaum  
01/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
01/12/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/12/2021 Stemmingen in commissie  
01/12/2021 Aangenomen in commissie  
01/12/2021 Schriftelijk verslag Ingrid Parmentier, Viviane Teitelbaum A-430/2-21/22 
23/12/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (21/22)  53
23/12/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 17 (21/22)  54
23/12/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 17 (21/22)  56
23/12/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 17 (21/22)  57
23/12/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 17 (21/22)  58
23/12/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 17 (21/22)  59
23/12/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 17 (21/22)  60
24/12/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  27
24/12/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  27
17/01/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur