Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-466/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-466/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het derde Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euregionale samenwerkingsverbanden (ESV's), opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: 28/04/2022 Datum publicatie: 09/06/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/11/2021 Indiening Regering A-466/1-21/22 
10/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (21/22)  11
21/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
21/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
21/03/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/03/2022 Stemmingen in commissie  
21/03/2022 Aangenomen in commissie  
21/03/2022 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-466/2-21/22 
22/04/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  16
22/04/2022 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 29 (21/22)  17
22/04/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 29 (21/22)  17
22/04/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  19
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  26
22/04/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  26
09/06/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur