Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-502/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-502/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 20/05/2022 Datum van bekrachtiging: 16/06/2022 Datum publicatie: 26/09/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/02/2022 Indiening Regering A-502/1-21/22 
18/02/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken  
09/05/2022 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
09/05/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
09/05/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/05/2022 Stemmingen in commissie  
09/05/2022 Aangenomen in commissie  
09/05/2022 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-502/2-21/22 
20/05/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  18
20/05/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  20
20/05/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  46
20/05/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  46
26/09/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur