Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-581/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-581/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratie-rechten bij de verkoop van bouwgronden.
 
Indiener: Ouriaghli Mohamed
De Bock Emmanuel
Cerexhe Benoît
Cornelis Stefan
Van Damme Jef
Delva Paul
Rubriek(en): Vastgoedfiscaliteit
Registratierechten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 01/12/2017 Datum van bekrachtiging: 14/12/2017 Datum publicatie: 05/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/10/2017 Indiening Mohamed Ouriaghli, Emmanuel De Bock, Benoît Cerexhe, Stefan Cornelis, Jef Van Damme, Paul Delva A-581/1-17/18 
26/10/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (17/18)  8
26/10/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (17/18)  8
13/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
13/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
13/11/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/11/2017 Stemmingen in commissie  
13/11/2017 Aangenomen in commissie  
13/11/2017 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-581/2-17/18 
01/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (17/18)  76
01/12/2017 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 14 (17/18)  77
01/12/2017 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 14 (17/18)  78
01/12/2017 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 14 (17/18)  79
01/12/2017 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 14 (17/18)  80
01/12/2017 Tussenkomst Alain Maron V.V. 14 (17/18)  81
01/12/2017 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 14 (17/18)  84
01/12/2017 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 14 (17/18)  86
01/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 14 (17/18)  86
01/12/2017 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  77
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  78
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18)  78
01/12/2017 Amendement(en) na verslag Mohamed Ouriaghli, Emmanuel De Bock, Benoît Cerexhe, Stefan Cornelis, Jef Van Damme, Paul Delva A-581/3-17/18 
05/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur