Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-111/1-19/20

A-111/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de gemeenten aan te moedigen om, in overleg met het Gewest, sensibiliseringsacties op te zetten voor een betere voorzorg op het vlak van het voederen van vossen.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Weytsman David
Czekalski Aurélie
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 02/10/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2019 Indiening Viviane Teitelbaum, David Weytsman, Aurélie Czekalski, Clémentine Barzin A-111/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  18
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 26 (19/20)  18
16/09/2020 Aanwijzing van de rapporteur Leila Agic  
16/09/2020 Algemene bespreking in commissie  
16/09/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
16/09/2020 Stemmingen in commissie  
16/09/2020 Verworpen in Commissie  
16/09/2020 Schriftelijk verslag Leila Agic A-111/2-19/20 
02/10/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 2 (20/21)  32
02/10/2020 Tussenkomst Leila Agic V.V. 2 (20/21)  33
02/10/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 2 (20/21)  34
02/10/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 2 (20/21)  35
02/10/2020 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 2 (20/21)  37
02/10/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 2 (20/21)  37
02/10/2020 Tussenkomst Ahmed Mouhssin V.V. 2 (20/21)  38
02/10/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 3 (20/21)  19
02/10/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 3 (20/21)  20