Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-215/1-19/20

A-215/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de Brusselse Regering zich te verbinden tot de ontwikkeling van beleidsinitiatieven rond artificiële intelligentie.
 
Indiener: Debaets Bianca
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/07/2020 Indiening Bianca Debaets, David Weytsman A-215/1-19/20 
20/11/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 10 (20/21)  7
20/11/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 10 (20/21)  7