Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-369/1-20/21

A-369/1-20/21 Voorstel van resolutie met betrekking tot de ter beschikking gestelde personeelsleden voor uittredende Regeringsleden en Staatsecretarissen.
 
Indiener: Benjumea Moreno Juan
Pitseys John
Chahid Ridouane
Vanhengel Guy
De Bock Emmanuel
Ahidar Fouad
Kennis Pepijn
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 28/05/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/05/2021 Indiening Juan Benjumea Moreno, John Pitseys, Ridouane Chahid, Guy Vanhengel, Emmanuel De Bock, Fouad Ahidar, Pepijn Kennis A-369/1-20/21 
12/05/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 30 (20/21)  2
12/05/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 30 (20/21)  8
17/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
17/05/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
17/05/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
17/05/2021 Stemmingen in commissie  
17/05/2021 Aangenomen in commissie  
17/05/2021 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels, Christophe De Beukelaer A-369/2-20/21 
28/05/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 32 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 32 (20/21)  15
28/05/2021 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 32 (20/21)  15
28/05/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 32 (20/21)  17
28/05/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 32 (20/21)  18
28/05/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 32 (20/21)  19
28/05/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 32 (20/21)  20
28/05/2021 Tussenkomst John Pitseys V.V. 32 (20/21)  20
28/05/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 32 (20/21)  21
28/05/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 32 (20/21)  21
28/05/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 32 (20/21)  22
28/05/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 32 (20/21)  24
28/05/2021 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 32 (20/21)  27
28/05/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 32 (20/21)  27
28/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  52
28/05/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  54
28/05/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-369/3-20/21