Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-378/1-20/21

A-378/1-20/21 Voorstel van resolutie voor een betere toegang tot gratis openbare toiletten in het Brussels Gewest.
 
Indiener: Bomele Nicole Nketo
Jamoulle Véronique
Hoessen Soetkin
Pauthier Isabelle
Rochette Els
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/06/2021 Indiening Nicole Nketo Bomele, Véronique Jamoulle, Soetkin Hoessen, Isabelle Pauthier, Els Rochette A-378/1-20/21 
08/10/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (21/22)  4
08/10/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 3 (21/22)  4
24/01/2022 Bespreking uitgesteld