Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-378/1-20/21

A-378/1-20/21 Voorstel van resolutie voor een betere toegang tot gratis openbare toiletten in het Brussels Gewest.
 
Indiener: Bomele Nicole Nketo
Jamoulle Véronique
Hoessen Soetkin
Pauthier Isabelle
Rochette Els
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/02/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/06/2021 Indiening Nicole Nketo Bomele, Véronique Jamoulle, Soetkin Hoessen, Isabelle Pauthier, Els Rochette A-378/1-20/21 
08/10/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (21/22)  4
08/10/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 3 (21/22)  4
24/01/2022 Bespreking uitgesteld  
31/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
31/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
31/01/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
31/01/2022 Stemmingen in commissie  
31/01/2022 Aangenomen in commissie  
31/01/2022 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-378/2-21/22 
18/02/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (21/22)  14
18/02/2022 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 23 (21/22)  15
18/02/2022 Tussenkomst Nicole Nketo Bomele V.V. 23 (21/22)  15
18/02/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 23 (21/22)  17
18/02/2022 Tussenkomst Soetkin Hoessen V.V. 23 (21/22)  17
18/02/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 23 (21/22)  18
18/02/2022 Tussenkomst Els Rochette V.V. 23 (21/22)  20
18/02/2022 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 23 (21/22)  21
18/02/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 23 (21/22)  23
18/02/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 23 (21/22)  23
18/02/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 23 (21/22)  24
18/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 23 (21/22)  25
18/02/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (21/22)  22
18/02/2022 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-378/3-21/22  22