Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-522/1-21/22

A-522/1-21/22 Voorstel van resolutie betreffende de plaats van Taiwan op het wereldtoneel.
 
Indiener: Uyttendaele Julien
Benjumea Moreno Juan
Lecocq Marie
Ahidar Fouad
De Bock Emmanuel
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/02/2022 Indiening Julien Uyttendaele, Juan Benjumea Moreno, Marie Lecocq, Fouad Ahidar, Emmanuel De Bock A-522/1-21/22 
20/05/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 32 (21/22)  2
20/05/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 32 (21/22)  2